INSTRUKCE PRO AUTORY

Termíny

Abstrakty 30.4.2019
Články (plné texty) 8.5.2019
Nahrání prezentace 20.5.2019
Jazyk Angličtina

Abstrakt

Velikost 200 - 250 slov, abstrakt vkládejte do konferenčního systému. Autor může na jedno vložné přihlásit 1 abstrakt (přednášku nebo poster). V případě, že chcete přihlásit více abstraktů, kontaktujte sekretariát konference.

Odesláním abstraktu do konferenčního systému, autor uděluje výslovný souhlas s tím, že abstrakt může být použit v publikaci "Abstracts" a, po schválení, také ve sborníku "Conference Proceedings", který bude zaslán do online služeb Web of Science a Scopus pro hodnocení a případné indexování.

Článek

MS Word 97 a novější (nepřijímáme články ve formátu PDF), stránka A4, okraje 20 mm, řádkování 1,2. Max. 6 stran včetně obrázků, velikost souboru max. 20 MB (v jiném případě kontaktujte sekretariát konference), závazná šablona ke stažení ZDE.

Články nahrávejte do konferenčního systému. Programový výbor konference si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery), nebo jej zamítnout.

Odesláním článku do konferenčního systému, autor uděluje výslovný souhlas s tím, že článek může být použit ve sborníku konference, který bude zaslán do online služeb Web of Science a Scopus pro hodnocení a případné indexování.

Poster

Rozměr posteru: 800 mm (šířka) x 1200 mm (výška). Posterová sekce se bude konat 23.5.2019 od 17:00, žádáme autory, aby byli u posterů osobně přítomni. Po ukončení posterové sekce po vyhlášení vítěze Soutěže o nejlepší poster prosíme o odstranění posterů z panelů. Text posteru je možné zařadit do Sborníku konference. Šablona ke stažení je k dispozici výše.

Prezentace

Délka prezentace 15 minut včetně diskuze. PowerPoint (MS Office 2000 a novější) nebo Adobe Acrobat, velikost písma 40, základní text cca 30, min. 20. Velikost max. 50 MB. Prezentace má být přehledná, čitelná, tak, aby texty, obrázky, grafy,  tabulky a rovnice byly dobře viditelné i z větší vzdálenosti.

Prezentaci s názvem souboru:
prijmeni_konference_anglickynazevclanku.pripona (prvních 10 znaků z názvu článku) nahrávejte do konferenčního systému.

 

"Abstracts" - tištěná publikace

Před konferencí jsou abstrakty zpracovány do tištěné publikace "Abstracts". Tuto publikaci obdržíte na konferenci.  Tato publikace obsahuje pouze seznam abstraktů s příslušnými informacemi (autor, společnost/instituce, město, země, spoluautoři, spolupracující společnost/instituce).

Sborník

Po konferenci budou dodané články recenzovány. Články schválené v recenzním řízení budou zpracovány do sborníku "Conference Proceedings" a zaslány do on-line služby Web of Science (dříve Thomson Reuters, nyní ve vlastnictví společnosti Clarivate Analytics) a Scopus (Elsevier) pro hodnocení a případné indexování.

Pro zařazení do Sborníku konference musí článek splňovat následující kritéria:
- odborný článek je v souladu s tematickým zaměřením sekce,
- článek je zpracovaný dle šablony,
- vložné bylo uhrazeno,
- článek byl prezentován na konferenci.

V rámci recenzního řízení mohou být autoři vyzváni k odstranění chyb. Recenzent vyzve autora k opravě článku max. dvakrát. Pokud autor opravený článek nedoručí, nebo nebude-li opravený článek vyhovovat požadovaným kritériím, programový výbor konference si vyhrazuje právo článek zamítnout.

Poplatek za sborník konference není zahrnut ve vložném. CD "Conference Proceedings" je možné objednat v rámci registrace za 250,-Kč. CD bude zasláno poštou.

Pořadatelé konference negarantují, že Sborník konference bude ve výše uvedených databázích publikován. Zveřejnění článku/sborníku se řídí interními pravidly zmíněných společností.
 

   

Všechny ochranné známky, označení služeb, obchodní názvy, názvy produktů a loga, které se objevují na webu, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.