Předchozí ročníky

1. metalurgické symposium bylo zaměřeno výlučně na hutnictví železa a výrobu oceli. Bylo předneseno 13 přednášek, z toho 5 hosty ze zahraničí. Posterová sekce se nekonala. Symposia se zúčastnilo 110 účastníků, z toho bylo 23 ze zahraničí. Byl vydán sborník přednášek v rozsahu 172 stran. Prvním řečníkem byl Ing. Jaroslav Dušek, Hutnictví železa,a.s., Praha, který přednesl přednášku “Transformace čs.hutnictví na podmínky tržní ekonomiky”.