Předchozí ročníky

7. metalurgické symposium bylo uspořádáno v 6 sekcích (Výroba oceli, kontilití; Tváření oceli; Úpravy povrchu, povrchové vrstvy; Výrobky z oceli; Neželezné kovy, kompozity; Výroba surového železa, feroslitiny, slévárenství). Bylo předneseno 93 přednášek a vystaveno 76 posterů. Symposia se zúčastnilo 210 účastníků, z toho bylo 81 ze zahraničí (z 18 států). Čtyřdílný sborník měl 1013 stran. Hlavním řečníkem byl Dr. Paul Costa, ONERA, Chatillon, Francie, president FEMS, který přednesl přednášku “Letecké materiály v roce 2000”.