Předchozí ročníky

Na 29. mezinárodní konferenci metalurgie a materiálů - METAL 2020 bylo zaregistrováno 215 lidí z 19 zemí z celého světa (například z České republiky, Polska, Ruska, Slovenska, Litvy, ale také z Chile a Mexika). 226 článků bylo přijato do následujících tematických sekcí:

Sekce A - Pokročilá výroba železa, oceli a litiny
Sekce B - Tváření kovů
Sekce C - Výrobky z oceli a jejich vlastnosti
Sekce D - Moderní trendy v povrchovém inženýrství
Sekce E - Neželezné kovy a slitiny
Sekce F - Ekonomika a řízení metalurgické výroby