Předchozí ročníky

21. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů se konal 23. - 25. května 2012 v Brně. Z celkového počtu 437 přihlášených účastníků se zúčastnilo 359 osob z 25 států: 237 účastníků z České republiky, 39 z Polska, 29 ze Slovenska, 15 z Rumunska, 10 z Ruska, dále pak z USA, Brazílie, Korey či Vietnamu. Účastníci prezentovali ve 187 přednáškách a v 132 posterech a byli rozděleni do symposií podle počtu přednášek a posterů takto:

Počty příspěvků:

Plenární sekce 3 přednášky  
Komerční prezentace 3 přednášky  
Symposium A 26 přednášek 10 posterů
Symposium B 24 přednášek 13 posterů
Symposium C 32 přednášek 37 posterů
Symposium D 28 přednášek 18 posterů
Symposium E 47 přednášek 38 posterů
Symposium F 30 přednášek 16 posterů


Prezentace firem:
ŽĎAS a.s., Carl Zeiss spol. s r.o., COMTES FHT a.s., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Linde Gas a.s. RMTVC, TSI System s.r.o., Česká společnost pro nové materiály a technologie, ArcelorMittal Ostrava a.s. MIKRO, spol. s r.o., EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s., MSV - Veletrhy Brno, Stainless 2013, MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Doprovodný program
Ve čtvrtek odpoledne proběhl doprovodný program, který zahrnoval pavilon Anthropos, hvězdárnu, kasematy Špilberk a plavbu lodí po Brněnské přehradě s návštěvou hradu Veveří. Hojná účast byla také díky pěknému počasí, kdy účastníci si tento kulturní program velmi pochvalovali.

Přesunutím Beer party na první den do Moravské chalupy se ukázalo jako výborný počin.Je možné konstatovat, že v podobném duchu ještě žádná Beer party z předcházejících ročníků konference Metal se v tak velkém počtu účastníků nekonala. Následující společenský večer přímo v hotelu Voroněž proběhl, domníváme se rovněž podle názorů účastníků, také výborně.

Doplnění o vynikající technické zabezpečení v jednotlivých sálech symposií, ostatní stravovací služby, ubytování přímo v hotelu nebo v blízkém okolí předurčuje danou lokalitu i pro rok 2013 jako nejvýhodnější.

V posterové sekci bylo více než 130 posterů početně zastoupených také v poměru počtu referátů na jednotlivých symposiích. Překvapila vysoká účast posterů z Turecka, Bulharska, Rumunska a dalších zemí. Organizátor konference firma TANGER spol. s r.o. pak na základě hodnocení garantů symposií vyhlásila 5 čestných uznání a další 3 ceny včetně praktických darů. Posterovou sekci celé konference považujeme rovněž za velmi úspěšnou.

Vítězové:
1. místo - Klimová Alena, ÚMMS SAV, Bratislava
2. místo - Klus Petr - VŠB - TU Ostrava
3. místo - Kekule Tomáš - Karlova univerzita, Praha

Čestná uznání:Pohludka Martin - VŠB - TU Ostrava
Konečná Kateřina - VŠB - TU Ostrava
Schubert Jan - Výzkumný a zkušební ústav Plzeň
Vasilache Violeta - Stefan cel Mare University, Suceava
Průša Filip - VŠCHT Praha