Předchozí ročníky

10. konference metalurgie a materiálů byla sestavena ze 7 Symposií (Pokroková výroba oceli; Tváření kovů; Moderní metalografie-materialografie; Vysokoteplotní kovové materiály; Neželezné kovy a slitiny (včetně materiálů pro elektrotechniku a elektroniku); Povrchové inženýrství; Nanomateriály a hranice zrn). Z nového názvu konference a zaměření Symposií je zřejmý určitý posun do oblasti materiálových věd a materiálového inženýrství. Na konferenci bylo předneseno 217 příspěvků, z toho 172 přednášek a 45 posterů. K prezentaci se přihlásilo 249 autorů z 21 států. 130 autorů ze ČR, 33 z Polska, 19 ze Slovenska, 15 z Ruska, 9 z Ukrajiny, 8 z Rumunska, po pěti z Velké Británie, Jugoslávie, Německa, po třech z USA, Rakouska, Slovinska a Maďarska, 2 z Iránu a po jednom z Lucemburska, Dánska, Alžírska, Portugalska, Bangladéše a Japonska.