Předchozí ročníky

27. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2018 se konal 23. - 25. května 2018 již tradičně v Brně. Z celkového počtu 515 přihlášených účastníků se zúčastnilo 460 osob z 28 států: 216 účastníků z České republiky, 124 z Polska, 30 z Ruska, 18 z Turecka, 16 ze Slovenska, 11 z Rakouska, 5 z Německa, 5 z Kazachstánu a dále například ze Švédska, Rumunska, Slovinska, ale také z Japonska a Jižní Koreji. Účastníci prezentovali ve 147 přednáškách a ve 280 posterech. Příspěvky byly rozděleny do sekcí dle tematického zaměření takto:

Počty článků:

Plenární sekce 2 přednášky  
Komerční prezentace 2 přednášky  
Sekce A 13 přednášek 22 posterů
Sekce B 23 přednášek 38 posterů
Sekce C 25 přednášek 56 posterů
Sekce D 26 přednášek 52 posterů
Sekce E 36 přednášek 79 posterů
Sekce F 20 přednášek 33 posterů


S úvodní plenární přednáškou nazvanou „Advances in the Field of High Temperature Alloys for Thermal Power Plants“ vystoupil Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Techn. Christof Sommitsch z Technické univerzity Graz. Další plenární přednášku s názvem "Simulation in Metallurgy: Past Achievements and Future Challenges" představil Dr. Jan Boháček z rakouské univerzity Montanuniversität Leoben, kolega a spolupracovník autora přednášky Univ. Prof. Habil. Dr. Rer.Nat. Andrease Ludwiga.

Prezentace firem:
Thermo-Calc Software AB - sponzor (vystavovatel)
TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. - sponzor (vystavovatel)
Zwick Roell CZ s.r.o. - sponzor (vystavovatel)
Linde Gas a.s. (vystavovatel)
TSI System s.r.o. (vystavovatel)
Carl Zeiss spol. s r.o. (vystavovatel)
COMTES FHT a.s.
Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
ŽĎAS, a.s.
Česká společnost pro nové materiály a technologie

Ve čtvrtek odpoledne proběhl doprovodný program, který zahrnoval plavbu lodí po Brněnské přehradě, návštěvu Planetária, VIDA! Science centre anebo exkurzi v Pivovaru Starobrno. I díky pěknému počasí si účastníci tento kulturní program velmi pochvalovali.

První den konference se v hotelu Voroněž I konal Společenský večer spojený s degustací vín Jižní Moravy s hudebním doprovodem skupiny Swing kvartet. 

V posterové sekci se téměř 300 posterů účastnilo soutěže o nejlepší poster. Na základě hodnocení garantů sekcí byli vyhlášeni 3 vítězové a 5 čestných uznání. Vítězové byli ocěněni diplomem a věcnými dary. 

Vítězové:
1. místo - DITTRICH Jan - Charles University in Prague, Czech Republic, EU
2. místo - PUCHLERSKA Sandra - AGH University of Science and Technology, Cracow, Poland, EU
3. místo - NIKITIN Ivan - Belgorod National Research University, Russian Federation

Čestná uznání:
ŘEHÁČKOVÁ Lenka -  VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, EU
DUCKI Kazimierz - Silesian University of Technology, Katowice, Poland, EU
GONDEK Ján - Slovak University of Technology, Trnava, Slovakia, EU
LABER Konrad - Czestochowa University of Technology, Poland, EU
WNĘK Mariusz - Silesian University of Technology, Katowice, Poland, EU