Předchozí ročníky

20. jubilejní ročník konference METAL 2011 se konal ve dnech 18. - 20. května 2011. S ohledem na rostoucí zájem v posledních dvou letech byla konference přesunuta do hotelu Voroněž, Brno.

Na konference se přihlásilo 379 účastníků, zúčastnilo se 326 - ČR 248, Slovensko 20, Ukrajina 1, Kazachstán 1, Jižní Korea 2, Polsko 23, Rusko 12, Irán 2, Rumunsko 7, Švédsko 1, Španělsko 1, Mexiko 1, Velké Británie 2, Izrael 1, Alžírsko 1, USA 1 a Thajsko 2.

V rámci konference bylo předneseno celkem 235 přednášek. Plenární zasedání zahájilo konferenci 3 přednáškami a 2 komerčními prezentacemi.
V sympoziu A bylo předneseno celkem 31 prezentací z původně plánovaných 33 ve třech půldnech, z toho 8 prezentací bylo zahraničních (Polsko, Španělsko, Slovensko a jedna komerční zahraniční firmy působící v ČR).
Do sympozia B bylo celkem přijato 40 referátů, rozdělených do 3 půldnů. Struktura účastníků symposia byla následující (bráno podle přednášek): země zaměstnavatele hlavního autora ČR 29, Ruská federace 5, Kazachstán, Slovensko, Polsko po 1.
Symposium C obsahovalo celkem 41 prezentací, 5 zahraničních hostů (Polsko, Rumunsko, Mexiko, Irán). Vzhledem k nedostatku časového prostoru bylo 8 příspěvků přesunuto do posterové sekce.
Do sympozia D bylo přihlášeno celkem 37 přednášek, z toho 8 zahraničních přednášek. Odpřednášeno celkem 36 přednášek. Přednášky a postery byly ze států: Česká republika, Slovensko, Irán, Polsko, Rumunsko.
Jednání symposia E proběhlo v souladu s upřesněným programem, který předpokládal přednesení 56 přednášek. V rámci jednání v jednotlivých programových blocích bylo předneseno celkem 48 přednášek, z toho bylo 6 přednášek zahraničních (1x Polsko, 1x Slovensko, 4x Rusko). Zahraničních účastníků bylo celkem 11.
Symposium F se na letošním ročníku konference objevilo vůbec poprvé. I přes tuto skutečnost se těšilo zájmu řady účastníků. Celkem bylo přijato 40 referátů, předneseno 36. Překvapila účast 14 zahraničních účastníků (10 z Polska a 2 z Jižní Koree a Slovenska).

Posterová sekce se konala druhý den konference od 18 h v hotelové hale, představeno bylo 53 posterů. V rámci posterové sekce byla vyhlášena cena za 3 nejlepší postery a 5 čestných uznání. Vítězové:

Proběhla prezentace 13 sponzorů a výstavovatelů - Materiálový a Metalurgický výzkum s.r.o., RMTVC, ŽĎAS a.s., Comtes FHT a.s., Linde Gas a.s., ČSNMT, Bodycote HT, s.r.o., ArcelorMittal Ostrava, a.s., Carl Zeiss spol. s r.o., Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, MIKRO, spol. s r.o., EVRAZ Vítkovice Steel, a.s. a Veletrhy Brno a.s. 

Během prvního večera se konal společenský večer, který byl hodnocen účastníky jako zdařilý. Vystoupila cimbálová muzika Pálava a nalévalo se víno od vinaře p. Leblocha. Druhý večer po posterové sekci následovala Beer party. Druhý den konání konference proběhl také doprovodný program - exkurze do firmy Bodycote HT. s.r.o., exkurze do pivovaru Starobrno, plavba po Brněnské přehradě s pojená s prohlídkou hradu Veveří, návštěva Zámku Slavkov a prohlídka Labyrintu pod Zelným trhem.