Předchozí ročníky

4. metalurgické symposium bylo uspořádáno opět v 8 sekcích (Podniky hutnictví železa informují; Ocelářství, plynulé lití a žáruvzdorné materiály; neželezné kovy; Tváření ocelí; Suroviny, výroba surového železa, feroslitiny a zpracování odpadů; Kompozity a prášková metalurgie; Výrobky z ocelí a jejich vlastnosti a Slévárenství). Bylo předneseno 92 přednášek a vystaveno 57 posterů. Symposia se zúčastnilo 180 účastníků, z toho bylo 49 ze zahraničí. Čtyřdílný sborník měl rozsah 984 stran. Představilo se 9 firem. Hlavním řečníkem byl prof. Ing. Zdeněk Böhm, CSc., Hutnictví železa, a.s., který přednesl přednášku “Současný stav českého a slovenského hutnictví železa”.